FAQ B2B

Heeft u vragen?

FAQ

 • Ik wens een duplicaat van een factuur te ontvangen

  In dat geval kunt u een e-mail sturen naar enterprise@totalgp.be of rechtstreeks naar uw dossierbeheerder. We bezorgen u met plezier de gevraagde documenten.
 • Kan ik een creditnota aftrekken van mijn factuur en enkel het verschil betalen?

  Ons betalingssysteem is zo ontwikkeld dat elke factuur afzonderlijk betaald moet worden, met de bijbehorende gestructureerde mededeling. Op die manier komen de betalingen direct bij de juiste klantnummers terecht.
  Als er creditnota's worden uitgegeven, dan zullen die worden uitbetaald binnen de achttien dagen, op voorwaarde dat u ons een rekeningnummer hebt bezorgd voor terugbetaling, en dat u in orde bent met uw betalingen (alle vervallen facturen moeten betaald zijn, van alle klantnummers).  Creditnota's zullen niet standaard gebruikt worden om openstaande facturen te vereffenen.
  Indien u dat toch wenst, moet u ons dat laten weten (enterprise@totalgp.be of rechtstreeks via uw dossierbeheerder). Als u er ons niet van op de hoogte brengt, bestaat immers het risico dat er saldo's open blijven staan, wat kan leiden tot onnodige aanmaningen. Zodra wij in het bezit zijn van alle details van deze transactie, kunnen wij de boekhouding (manueel) in orde brengen.
 • Is het mogelijk een overzicht te krijgen van al mijn klantnummers en het verbruik per leveringspunt?

  Ja. Indien u een dergelijk overzicht wenst, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de dienst Enterprise (of met uw dossierbeheerder). We kunnen u deze gegevens bezorgen in gebruiksvriendelijke bestanden, bijvoorbeeld Excel, en voor de volgende aanvragen:

  - Verbruiksgegevens van de leveringspunten, over een bepaalde periode
  - Lijst van EAN-nummers met de huidige situatie bij Total Gas & Power Belgium: levering, geen levering
  - Detail van de boekhouding voor een of meerdere klantnummers: openstaande facturen, openstaande en gesloten facturen over een bepaalde periode.
   
 • Hoe kan ik een offerte ontvangen?

  Om een offerte op maat te ontvangen kunt u rechtstreeks een aanvraag sturen naar sales@totalgp.be, waarbij u de volgende informatie vermeldt:
  - Naam onderneming + btw-nummer
  - Energie (gas en/of elektriciteit; injectie)
  - Jaarlijks verbruiksvolume per leveringspunt
  - Type opname van de meterstand voor elk leveringspunt
  - Gewenste begindatum voor levering
  - Leveringsadres
  - Gewenste contractduur (1, 2 of 3 jaar)
  Onze medewerkers zullen vervolgens contact met u opnemen om u ons beste aanbod voor te stellen.
 • Hoe kan ik mijn facturatieadres wijzigen?

  Als de naam van de onderneming en het btw-nummer ongewijzigd blijven, dan hoeft u ons enkel een e-mail te sturen naar pro@totalgp.be met het nieuwe facturatieadres.
  Als uw btw-nummer ook wijzigt, dan vragen wij u het energieovernamedocument in te vullen, en het ons terug te sturen per e-mail naar pro@totalgp.be.
   
 • Wat is het saldo van mijn rekening bij Total?

  Via de selfservice MyTotal kunt u online gemakkelijk het saldo van uw rekening bij Total raadplegen.
   
 • Ik heb een aanmaningsbrief of een ingebrekestelling ontvangen voor een factuur die ik al betaald heb. Hoe kan dat?

  Het kan gebeuren dat uw betaling niet automatisch gekoppeld wordt aan uw factuur (bijvoorbeeld door een verkeerde gestructureerde mededeling). Gelieve ons per e-mail een betalingsbewijs op te sturen naar pro@totalgp.be, dan kunnen wij uw betaling terugvinden en de eventueel foutief aangerekende kosten annuleren.
   
 • Hoe kan ik een duplicaat van mijn factuur verkrijgen?

  Wist u dat u online al uw facturen kunt verkrijgen via de selfservice MyTotal?
   
 • Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?

  Als u betaalt via domiciliëring, weet u dat u altijd in orde bent en hoeft u zich niet te bekommeren om de ontvangen facturen!
  Om uw domiciliëring te activeren hoeft u enkel het SEPA-document te downloaden en het ons ingevuld terug te sturen per e-mail:pro@totalgp.be, per post: Rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik.  Wij zorgen er dan voor dat uw domiciliëring geactiveerd wordt. Zodra de bank uw domiciliëring aanvaardt, innen wij automatisch het bedrag van uw openstaande facturen.
   
 • Kan ik mijn huidige contract bij een andere leverancier opzeggen zonder verbrekingsvergoeding?

  Sinds 13 september 2012 kunnen zelfstandigen en kmo's gratis van leverancier veranderen. Deze maatregel geldt voor zelfstandigen en kmo's met een jaarverbruik dat lager is dan:
  • 50 MWh (50.000 kWh) voor elektriciteit

  • 100 MWh (100.000 kWh) voor aardgas  In dit kader geldt er enkel een opzegtermijn van 30 dagen. Om uw contract op te zeggen volstaat het om u bij Total Gas & Power Belgium in te schrijven. Wij ondernemen vervolgens de nodige stappen om uw vorige leverancier op de hoogte te stellen van uw overstap.

  Indien u zich bij Total Gas & Power Belgium inschrijft op 14 maart bijvoorbeeld, zal dus vanaf 14 april kunnen overstappen zonder enige verbrekingsvergoeding te betalen bij uw vorige leverancier.  Professionele klanten met een verbruik hoger dan 50.000 kWh voor elektriciteit en 100.000 kWh voor aardgas moeten de vervaldatum van hun contract naleven. Anders moeten ze een verbrekingsvergoeding betalen aan hun vorige leverancier die gelijk is aan drie keer het bedrag van de laatste factuur, exclusief btw.
   
 • Welke soort opname van de meterstand heb ik? Jaarlijkse opname van de meterstand (YMR), maandelijkse opname van de meterstand (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR)?

  • Een meter met jaarlijkse opname van de meterstand (YMR yearly meter reading) is een meter waarvan de stand een keer per jaar wordt opgenomen door de netbeheerder. Voor dit type meter factureren we maandelijkse voorschotten en stellen we één keer per jaar een afrekening op, op basis van de meterstand die ons wordt doorgegeven door uw netbeheerder.

  Tip: Bij Total Gas & Power Belgium begint het factuurnummer voor een meter met jaarlijkse opname van de meterstand altijd met 'E', gevolgd door negen cijfers.  • Een meter met maandelijkse opname van de meterstand (MMR monthly meter reading) is een meter waarvan de stand elke maand wordt opgenomen door de netbeheerder. Voor dit type meters wordt elke maand het reële verbruik gefactureerd. Er is bijgevolg geen voorschotfactuur noch een afrekening.

  Tip: Bij Total Gas & Power Belgium begint het factuurnummer voor een meter met maandelijkse opname van de meterstand altijd met 'VEHT', gevolgd door negen cijfers.  • Een tele-gelezen meter (AMR automatic meter reading) – ook wel kwartuurmeter genoemd – is een meter die elke vijftien minuten op afstand wordt gelezen. In dat geval stuurt de netbeheerder ons geen meterstand door, maar wel een verbruik in kWh, gedetailleerd per kwartier. Voor dit type meters wordt elke maand het reële verbruik gefactureerd. Er is bijgevolg geen voorschotfactuur noch een eindafrekening.

  Tip: Bij Total Gas & Power Belgium begint het factuurnummer voor een tele-gelezen meter altijd met VEHT gevolgd door 9 cijfers.
   
 • Hoe weet ik wat mijn jaarverbruik is?

  Uw jaarverbruik staat vermeld op uw jaarlijkse afrekening.
  Als u een meter hebt met maandelijkse opname (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR), dan is uw jaarverbruik gelijk aan de som van uw maandelijkse verbruikshoeveelheden die per maand worden gefactureerd.
 • Welk energietarief heb ik?

  U vindt de eenheidsprijs van de energie op uw eindafrekening en op de eerste factuur na uw jaarlijkse afrekening. U ontvangt ook een gedetailleerde factuur bij de jaarwissel van uw contract en bij de verlenging van uw contact.


  Als u een meter hebt met maandelijkse meteropname (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR), dan vindt u een gedetailleerd energietarief op elke maandelijkse factuur. Voor dit type meter begint het factuurnummer altijd met 'VEHT'.
 • Ik wil de levering aan een leveringspunt stopzetten. Hoe kan ik dat aanvragen?

  Als het gaat om een verhuis, dan dient u het energieovernamedocument in te vullen. We zullen dan de levering op uw naam afsluiten. Er wordt nog steeds energie geleverd aan het leveringspunt, maar op de naam van de nieuwe bewoner.
  Indien u de meter definitief wenst af te sluiten, moet u zich richten tot uw netbeheerder. Deze zal ons de informatie automatisch doorsturen. Zodra wij de informatie over de afsluiting ontvangen hebben, zullen wij de facturatie stopzetten.
          
Alle vragen (14)